Fotolia_57716453_S
  • Case
  • Case LFV Arlanda

 

LFV Arlanda

 

Utmaning:
Kommunikationen från och inom flygplatsen behövde utvecklas för att stärka Arlandas position som internationell flygplats.

 

Lösning:
Att skapa större förståelse i ledningen för vikten av kommunikation, samt samordning av internt kommunikationsarbete och marknadskommunikationen.

 

Så valde vi att göra:

- Vi förde in kommunikationsfrågor på ledningsgruppens agenda
- Organisation av en presstjänst och utbildning av pressinformatörer för att möta massmedias behov och säkra en professionell beredskap.
- Vi ökade produktiviteten i PR- arbetet, med planerade initiativ och utvecklade relationer med de viktigaste massmedierna.
- Vi kopplade internkommunikationen närmare till flygplatsens strategi samt utvecklade ett intranät, som sedan blev förebild för hela LFV-koncernen. 

 

Resultat:

En ökad förmåga att möta krissituationer på ett professionellt sätt samt ökad förståelse hos politiska makthavare, kringboende och resenärer för flygplatsens roll i samhället.